Kaart Op Maat de Boer


Oude Arnhemseweg 127 - 3702 BC Zeist NL


Websites & WebGIS

Open Source - Open Data


'Kaart Op Maat' levert:- cartografische producten
- GIS-scholing en -educatie
- educatieve (dag-)trips op het terrein van (fysische) geografie

Ik heb goede zakelijke relaties in het werkveld, waardoor het mogelijk is diverse opdrachten goed en vlot uit te voeren.

Neem gerust contact met mij op.
Thijs de Boer


Ontwerp van deze HTML-pagina: Dr. W.M. (Thijs) de Boer, 2016
Copyright © Kaart Op Maat / Karten Auf Wunsch / Maps On Demand 2016
All Rights reserved.
Email: Webmaster