Kaart Op Maat de Boer


Oude Arnhemseweg 127 - 3702 BC Zeist NL


Websites & WebGIS

Open Source - Open Data


Wat is Open Layers ?

‘Open Layers’ is een JavaScript-bibliotheek waarmee relatief eenvoudig web mapping applicaties (noem het 'interactieve webkaarten') kunnen worden gemaakt.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een groot aantal bronnen, waaronder WMS- en WFS-services.
Daarnaast kan ‘Open Layers’ gebruik maken van de data zoals die door Google Maps wordt geserveerd.
zie verder www.openlayers.org


Open Layers in deze website:

Een voorbeeld van Open Layers in deze website: Routekaart Fotostudio 155 in Zeist . Dit is een voorbeeld van een dynamische kaart, waarin hyperlinks opgenomen kunnen worden. Bovendien is de toevoeging van WMS- en WFS-services mogelijk.
Zie ook tabblad Geotopen op deze site !

Ontwerp van deze HTML-pagina: Dr. W.M. (Thijs) de Boer, 2010
Copyright © Kaart Op Maat / Karten Auf Wunsch / Maps On Demand 2010
All Rights reserved.
Email: Webmaster